Lidmaatschap

1. Inschrijven
Inschrijven voor het nieuwe seizoen doe je door het lidgeld over te schrijven op de rekening van VT-Lichtervelde:
BE 43 2800 2929 0401 met vermelding van de naam van de speelster/speler.

2. Lidgeld
De lidgelden voor de bestaande leden voor het nieuwe seizoen zijn: (te betalen tegen 10 juni 2016)

Ploeg:
Dames ploegen175 €
Scholieren U17140 €
Kadetten U15135 €
Miniemen U13140 €
Sportline 2B140 €
2.0 en Starters120 € (vanaf 1 januari voor half seizoen = € 65,0)

De lidgelden voor volledig nieuw aansluitende leden na de start van de competitie wordt bepaald volgens het moment van aansluiten. Voor nieuwjaar wordt de volledige bedrag gevraagd, na nieuwjaar wordt de helft van het inschrijvingsgeld gevraagd.
Wanneer aangesloten leden omwille van medische redenen het volleyballen moeten stopzetten of niet kunnen aanvangen, wordt het resterende deel van het lidgeld teruggestort. We kunnen de betaalde verzekeringskosten en aansluitingskosten bij het verbond niet terugvorderen en deze dan ook niet terugbetalen. Deze worden dus steeds van het terug te storten deel van het lidgeld afgehouden.

3. Kortingen
Dit jaar blijven de gezinskortingen van toepassing:
– tweede speler/speelster van een gezin: – € 20,00
– derde speler/speelster van een gezin: – € 30,00
Vergeet niet na te vragen of je nog een tegemoetkoming kan krijgen via je ziekenfonds. Na het betalen van het lidgeld kan je je formulier laten afstempelen door de voorzitter of de secretaris.
In het lidgeld is geen enkele actie inbegrepen.

4. Verzekering
De verzekering eist voor het volgende seizoen dat het doktersbriefje zo snel mogelijk binnengebracht wordt bij de verantwoordelijke binnen VT-Lichtervelde: Patrick Verplancke. Laattijdig binnengebrachte doktersbriefjes worden door de verzekering geweigerd.
De rest van de administratie wordt in orde gebracht en bijgehouden door de secretaris van VTL.