Beleid & Visie

Wat is onze bestaansreden, waarom doen we het ?

Het bestuur heeft samen met de trainers het beleid en de visie voor het seizoen 2014-2015 en de toekomst uitgetekend.

1. We willen samen met het ganse team van trainers, speelsters, spelers, bestuursleden met medewerking van de ouders positief vooruit kijken naar de toekomst.

2. We kiezen ervoor om elke speler en speelster zoveel mogelijk speelkansen te geven binnen zijn of haar ploeg rekening houdend met ieders eigen en verschillend talent. Iedereen moet op deze manier voldoende kansen krijgen om zich verder te ontwikkelen binnen het volleybalspel. Daarvoor hebben we als bestuur het volle vertrouwen in onze trainers. In de kantlijn daarvan moeten een speler-speelster EN de ouders er mee kunnen omgaan dat er een spelersbank is en dat niet iedereen evenveel op het plein kan staan. Hun zoon of dochter kan en moet ook leren uit het waarom van op de bank moeten zitten of gaan zitten. Het is de trainer-coach die daarvoor verantwoordelijk is.

3. We kiezen er opnieuw voor om alle jongens en meisjes van het vorige seizoen ook in het nieuwe seizoen te laten spelen binnen de eigen gemeente. Ook dit jaar hebben we voor elke speler-speelster een plaats. We weten maar al te goed dat we daarbij keuzes moeten maken die niet voor iedereen even leuk zijn. Alle keuzes voor het volgend seizoen werden door het bestuur genomen in zeer nauw overleg met de trainers. Er is binnen bepaalde ploegen zelfs ruimte om nieuwe mensen aan te trekken.

4. Volleybal is een teamsport. De aanwezigheid op de trainingen, thuiswedstrijden, de uitwedstrijden en de andere activiteiten is van zeer groot belang om een sterk team te kunnen uitbouwen. Je bent er als speler-speelster dan ook altijd aanwezig. Bij een voorziene afwezigheid vragen we je om zo snel mogelijk de trainer te verwittigen. We weten ook dat schoolactiviteiten, examens… voorgaan. Misschien moet je zelf ook wel keuzes leren maken.

5. Een genomen beslissing moet soms herzien worden omwille van de realiteit op vandaag of door veranderende omstandigheden. We proberen als bestuur dan ook deze veranderingen zo snel als mogelijk aan de speler-speelster en ouders mee te delen en te informeren naar het waarom.

6. Bij de ploegenindeling houden we er binnen VT-Lichtervelde aan om iedere speler/ speelster volgens de juiste leeftijd in de juiste ploeg te plaatsen. Ook voor volgend seizoen houden we ons aan deze afspraak. Er kan alleen door het bestuur, in samenspraak met de trainers, aan een spelers/speelsters en hun ouders, gevraagd worden om door te schuiven naar een hogere of andere ploeg.